นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 10 รหัสปีการศึกษา 2556นางสาวจิตรลดา ลิสน
Miss Jitlada Lisani
ชื่อเล่น เจมส์
รหัสนิสิต 5621600177
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล์: jitrada-james@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 417/2 หมู่ 1 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/17 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

นางสาวสุปราณี เฉลยจันทร
์Miss Suparnee Chaloeijan
ชื่อเล่น กวาง
รหัสนิสิต 5621600185
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล์: kwang-zheza@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 44/2 หมู่1 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/24 หมู่6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวสุรัสวดี เที่ยงพุก
Miss Suratsawadee Tiangpook
ชื่อเล่น แต้ว
รหัสนิสิต 5621600193
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 6 หมู่ 8 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ตึก 18 ห้อง 112

นางสาวสุวนันท์ ขาวฉอ้อน
Miss Suwanan Kaochaon
ชื่อเล่น ปุ๊ก
รหัสนิสิต 5621600207
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล์: suwanan_pb@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 99/3 หมู่ 1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/13 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวอภิรดี อันยงค์
Miss Apiradee Unyong
ชื่อเล่น โรส
รหัสนิสิต 5621600215
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล์: ronaldo_fanclub@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 12/1 หมู่ 3 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/19220 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวกาญจนา เอี่ยมสมบุญ
Miss Kanjana Iamsomboon
ชื่อเล่น ปาล์ม
รหัสนิสิต 5621600703
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล์: sw105_03@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 5/1 หมู่2 ซอยทองดี ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/21 หมู่6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวพรพิมล ทองสุข
Miss Pornpimon tongsuk
ชื่อเล่น แอน
รหัสนิสิต 5621600720
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079
อีเมล์: pornpimon27@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 19/28 ม.3 ซอยเอกชัย101 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/17 ม.6 แขวงกำแพงแสน เขตกำแพงแสน นครปฐม 73140
หอตันหลง 17 ห้อง317

นางสาวพัชรพรรณ สุคนธ์ขจร
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621600738
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1225
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวพิไลพรรณ ทองน้อย
Miss Philaiphan Thongnoi
ชื่อเล่น เซฟ
รหัสนิสิต 5621600746
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1225
อีเมล์: Save.5@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 55/147 ม.มลวดี ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/21 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวกัณชรส จิตตรง
Miss Kuncharos Jttrongi
ชื่อเล่น นาว
รหัสนิสิต 5621602277
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล์: thesinner_lightnow@hotmail.co.th
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 22/7 หมู่ 10 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 81/7-8 หมู่ 9 ตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (like apartment ห้อง 45)

นางสาวกีรติกา ยวงเอี่ยมใย
Miss Thunthicha Chotpiseksit
ชื่อเล่น อิ๊ง
รหัสนิสิต 5621602285
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล์: ink_keeratika@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 110/46 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 69 ม.12 ต.กำแพงแสน อ.เมือง จ.นครปฐม 73140

นางสาวกุสุมา อินทร์เขียว
Miss Kusuma Inkhew
ชื่อเล่น ไหม
รหัสนิสิต 5621602293
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล์: kusuma.43@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 39/1 ม.6 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/18 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นายโฆษิต บุญยังมี
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621602307
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวจีราลภัส ธำรงวัฒน์วงศา
Miss Jiralapat thamrongwatwongsa
ชื่อเล่น ส้ม
รหัสนิสิต 5621602323
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล์: som_18971@hotmaom
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 89/45 หมู่บ้านทัศนีย์ ซอยพุทธบูชา 39 เเขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/19220 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน 73140

นางสาวชลิตา เเสงทอง
Miss Chalita Sangthong
ชื่อเล่น เอ้
รหัสนิสิต 5621602366
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล์: aeae_a26@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 49 ม.2 ต.บางยาง อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี 25150
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/21 ม. 6 ต กำเเพงเเสน อ. กำเเพงเเสน จ. นครปฐม 73140

นางสาวชุติภา กาญจนโภคิน
Miss Chutipa Kanjanapokin
ชื่อเล่น เกด
รหัสนิสิต 5621602374
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล์: Demon_mystery_@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 20/22 หมู่ 1 ต. คอกกระบือ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ตึก 21 ห้อง 212 ต. กำแพงเเสน อ. กำแพงเเสน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140

นางสาวฐิติมา เปรมแจ่ม
Miss Titima Premjam
ชื่อเล่น ใบเฟิร์น
รหัสนิสิต 5621602382
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล์: f_e_r_n_nv@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 26/9 ม.15 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/18 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวณัฐชา เจริญสุข
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621602391
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวปาณีภัค อ่อนละมุล
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621602421
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวทิพย์อักสร หนุนวงค์
Miss Tip-Aksorn Noonwong
ชื่อเล่น ทิพย์
รหัสนิสิต 5621602439
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล์: lovepink-m@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 67/19 ซอยวัดช่องลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/20 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นายธีรวิทย์ แสนคำ
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621602447
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวน้ำเพชร นพคุณ
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621602455
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์น่วม
Miss Benjawan Supnuam
ชื่อเล่น ผึ้ง
รหัสนิสิต 5621602463
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079
อีเมล์: Benjawan_0002@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 17/2 หมู่ 3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 111150
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/22 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวปิยะธิดา ด้วงหิรัญ
Miss Piyathida Dunghirun
ชื่อเล่น นุ้ย
รหัสนิสิต 5621602471
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079
อีเมล์: Nui_piyathida_lovely@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 34 ซ.ขุนเทพกวี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) หอพักหญิง 13/406 2 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวพรทิพย์ คำสักดี
Miss Phonthip Khamsakdi
ชื่อเล่น จูน
รหัสนิสิต 5621602480
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079
อีเมล์: jun_luk_jame@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 35 ม.2 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/17 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นายภาษวัธน์ ครุฑธา
Mr. Phassawat Kruttha
ชื่อเล่น โอม
รหัสนิสิต 5621602498
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1225
อีเมล์: Association_0501@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 364/4 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 456 ม.2 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวมาริสา คำปา
Miss Marisa
ชื่อเล่น มิน
รหัสนิสิต 5621602501
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1225
อีเมล์: -
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 37 หมู่ 2 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/22 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวเมทิกา นวลแก้ว
Miss Maytika Nuankaew
ชื่อเล่น แอร์
รหัสนิสิต 5621602510
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1225
อีเมล์: air_waiz@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 39/5 หมู่บ้านอิ่มอัมพร2 ซ.ราชพฤกษ์9 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ 10170
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) TM House ห้องที่408 เลขที่222 หมู่2 อ.กำแพงแสน ต. กำแพงแสน จ. นครปฐม

นางสาวเมสิยาห์พร อิสระวาณิชย์
Miss Maesiyaporn Issarawanich
ชื่อเล่น เมย์
รหัสนิสิต 5621602528
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1225
อีเมล์: msyp94@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 129/38 บ้านเพชรสยาม 3 ถ.บางบอน 3 ซ.14 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/16 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นายรุจิภาส ขัวญยืน
Mr. Rujipas Khwanyuen
ชื่อเล่น บอย
รหัสนิสิต 5621602544
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037
อีเมล์: devil_evilboy555@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 109/150 หมู่1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 81/7-8 หมู่9 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาววริษา ยศศักดิ์ศรี
Miss Warisa Yossaksri
ชื่อเล่น สต๊อบ
รหัสนิสิต 5621602552
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037
อีเมล์: stop.family@gamil.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) ที่อยู่ 225/1 ม.3 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/24 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาววัลฤล จงธนกานต์
Miss Vanlarin Jongthanakaan
ชื่อเล่น มุก
รหัสนิสิต 5621602579
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037
อีเมล์: gudge_casanove@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 437/391 ซ.จรัญฯ35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ 10700
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/22 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวสาวิตรี กี่กระโทก
Miss Savitri Geegatok
ชื่อเล่น พลอย
รหัสนิสิต 5621602595
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล์: ploy_biefc20101@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 734 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/16 หมู่6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวสุภลัคน์ มาสศรี
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621602617
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวสุภัค เณรบางแก้ว
Miss Supuk Neanbangkaew
ชื่อเล่น จิ๊บ
รหัสนิสิต 5621602625
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล์: Jibmonth_kt_cilck@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 7 ม.10 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ. นครปฐม 73150
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/19 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวสุวณีย์ กลมวง
Miss
ชื่อเล่น ฟาง
รหัสนิสิต 5621602633
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล์: fang_love345@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 6/4 ม.5 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/23 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวอัญชนิกา สินช่วยปราบ
Miss Anchanika Sinchuayprab
ชื่อเล่น บัว
รหัสนิสิต 5621602650
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล์: alphabetb@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 130/7 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/19 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวอัญชลิกา ยุทธวรานนท์
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621602668
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวชนาภัทร หิรัญปาน
Miss Chanapat Hirunpan
ชื่อเล่น แพรว
รหัสนิสิต 5621606477
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล์: Ooh_jubjub@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 104/53 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 111/1 ม.12 ต.กำแพงแสน อ.เมือง จ.นครปฐม 73140 ห้อง 1512

นางสาวชนิดาภา สืบญาติ
Miss Shanidapa suebyat
ชื่อเล่น แตงโม
รหัสนิสิต 5621606485
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล์: momo_lf555@hotmail.co.th
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 135/3 หมู่2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/22 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวเบ็ญจรัตน์ เช้าวงศ์พาณิชย์
Miss Benjarat chaowongpanich
ชื่อเล่น นัท
รหัสนิสิต 5621606507
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079
อีเมล์: nut-haru@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 1 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัด กทม
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/15 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวพัชรกัญญ์ มีเพชร
ชื่อเล่น
รหัสนิสิต 5621606515
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079
อีเมล์:
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นางสาวมาริษา วงษ์ศรีเผือก
Miss Marisa Wongsriphueak
ชื่อเล่น นิว
รหัสนิสิต 5621606531
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1225
อีเมล์: marisa_noonew@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 271/2 ถ.บางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวลลิลทิพย์ พันธุ์มงคล
Miss Lalilthip Phanmongkol
ชื่อเล่น ลี่,นุ๊ก
รหัสนิสิต 5621606558
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1037
อีเมล์: flower-pinpin@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 558 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตึก 23 ห้อง 320

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งดำนุ่น
Miss Wilaiwan yingdamnoon
ชื่อเล่น ดาว
รหัสนิสิต 5621606566
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล์: daw_za22@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 249 หมู่ 3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/22 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวศุภิสรา ชูชาวนา
Miss Supissara choochawna
ชื่อเล่น ฟ้า
รหัสนิสิต 5621606574
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล์: fa_9756@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 149 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 129 หมู่ 9 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวอมรรัตน์ ยิ่งสมบูรณ์
Miss Amornrat Yingsomboon
ชื่อเล่น ฝ้าย
รหัสนิสิต 5621606591
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล์: Fai_at06@hotmail.com
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 81/74 หมู่บ้านธนะรุ่งเรือง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 25-Nov-2015 9:04 PM