นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 11 รหัสปีการศึกษา 2557นางสาวกนกวรรณ ลิ้มเจริญ

Miss Kanocwan Limjaroen

ชื่อเล่น ปุ้ย

รหัสนิสิต 5721600098

อีเมล์: Kanocwan_puii@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 254/1 ม. 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง. จ.กาญจนบุรี 71110

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

 

น.ส.นารถลดา หลงสมบุญ

น.ส.จันทร์ตรี รุ่งสว่าง

นางสาวนภัสสร ธรรมกีรติ

Miss Napassorn Thamkirati

ชื่อเล่น แตงกวา

รหัสนิสิต 5721600560

อีเมล์: tang_kwa49@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 101/36 ซอย.ร่วมรักษา แขวง.ดินแดง เขต.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) หอพักชมภูพงศ์ เรสสิเดนท์ 95/1 ม. 12 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวสุชาดา ปั้นนาค

Miss suchada pannak

ชื่อเล่น แอม

รหัสนิสิต 5721600586

อีเมล์: mirotic_hero_am@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 216/2 หมุ่ 12 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จังหวัด นครสวรรค์ 60240

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/23 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

น.ส.สุชาวดี ดาสาลี

นางสาวโสรดา ฮั่วจั่น

Miss Sorada HUAJAN

ชื่อเล่น เหมียว

รหัสนิสิต 5721600608

อีเมล์: miew_za_njoy@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 20/1 หมู่ 8 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตึก 19 ห้อง 315

นางสาวกัญญาวีร์ พลแก้ว

Miss Kunyawee Pholkaew

ชื่อเล่น บีม

รหัสนิสิต 5721602503

อีเมล์: pink_panther_2@hotmail.co.th

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 15/1 ซ. 2 ถ.คีรีรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) เลขที่ 2 หมู่ 6 ตึก 17 หอพักตันหยง ห้อง 405 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวกานดา แซ่ซี่

Miss Kanda Sesi

ชื่อเล่น นุ๊ก

รหัสนิสิต 5721602520

อีเมล์: nooknik.bbt@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 62/465 หมู่ 4 หมู่บ้านเต็มรัก ซอย 17 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นายจัตุมงคล พันธุ์โภคา

Mr. JATTUMONGKON PUNPOKA

ชื่อเล่น ก๊อต

รหัสนิสิต 5721602538

อีเมล์: godsmacks@outlook.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 89/149 มบ.ชัยพฤกษ์ ถนน บางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 36 หอพัก alis ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวชลิดา อุราโรจน์

Miss Chalida Urarot

ชื่อเล่น ก้ามปู

รหัสนิสิต 5721602554

อีเมล์: ka_m_pu-301@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 455/475 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 19/314 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวชื่นมณี แสงทอง

Miss Chuenmanee Saengthong

ชื่อเล่น ขวัญ

รหัสนิสิต 5721602571

อีเมล์: khuan_chen12@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 100 หมู่ 1 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 19/314 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นคนปฐม 73140

น.ส.ณัฐริกา เกียรติมณีกร

นางสาวทิพสุดา ภิรมณ์สุข

Miss Thipsuda Piromsuk

ชื่อเล่น ตุ๊กตา

รหัสนิสิต 5721602635

อีเมล์: thipsuda_tukta@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 25 ม. 2 ต. สายทอง อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง 14130

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

นายธนาธิวัฒน์ บริบาล

Mr. tThanathiwat Boribal

ชื่อเล่น โอ

รหัสนิสิต 5721602651

อีเมล์: thana34@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 16/4 หมู่ 9 ตำบล เมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) หอพักฟลูเอ้าส์ ห้อง 301

นางสาวนัสชนก วาระกูล

Miss Nutchanok Warakul

ชื่อเล่น กวาง

รหัสนิสิต 5721602694

อีเมล์: kwang_father@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 8 ม. 1 ต.พานทอง อ. ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140, ตึก 24 ห้อง 104

นางสาวเบญจมาศ ทุ่งเกษม

Miss Benjamart Thungkasem

ชื่อเล่น นุ่น

รหัสนิสิต 5721602716

อีเมล์: jamartlala@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) เลขที่ 60 หมู่ 15 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) เลขที่ 2/18 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นายวรไกร วิชานุชิต

Mr. Worakai Wichanuchit

ชื่อเล่น อันๆ

รหัสนิสิต 5721602741

อีเมล์: dj_AUN_ZA@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 429 ประชาอุทิศ 41 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 429 ประชาอุทิศ 41 บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

นางสาววิภาพร แซ่ตั้ง

Miss Wipaporn Saetang

ชื่อเล่น โบว์

รหัสนิสิต 5721602767

อีเมล์: wipa_bownaa@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 447 หมู่ 10 ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) ตึก 21/312 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาววีรนุช พัฒนเศรษฐกร

Miss Weeranuch Pattanasettakorn

ชื่อเล่น เฟิร์น

รหัสนิสิต 5721602775

อีเมล์: wiranut_01@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 102 บางแวก 75 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) เลขที่ 112 หมู่ที่ 112 แขวงกำแพงแสน เขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

นางสาวศจิกา วรรณประพันธ์

Miss Sachikar Wannaprapan

ชื่อเล่น พลอย

รหัสนิสิต 5721602783

อีเมล์: ploypim2539@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 19 ม. 3 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) บ้านเลขที่ 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวศุภนุช ทองใบ

Miss Supanuch Thongbai

ชื่อเล่น น้ำ

รหัสนิสิต 5721602821

อีเมล์: namrukmak@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 89/4 หมู่ 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 89/4 หมู่ 12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาวสุณิดา จงใจรักษ์

Miss Sunida Jongjairak

ชื่อเล่น หมู

รหัสนิสิต 5721602856

อีเมล์: sunida_jongjairak@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 11 ม. 7 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวสุภาวิตา หน่อชัย

Miss Supawita Norchai

รหัสนิสิต 5721602864

อีเมล์: jh_opal@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 293/29 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 293/29 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

นางสาวสุริยาภรณ์ เชยชม

Miss Suriyaporn Choeychom

ชื่อเล่น สุ

รหัสนิสิต 5721602872

อีเมล์: Black_red_701@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 57/4 ถ.เวฬุวัน ซ. 6 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 19/314 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวอรเนตร. กานต์บุญญา

Miss Oranate Kanboonya

ชื่อเล่น อุ้ม

รหัสนิสิต 5721602899

อีเมล์: oum_n007@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 59/125 หมู่ 10 ซอย 11 หมู่บ้านสินทวีวิลล่า ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 59/125 หมู่ 10 ซอย 11 หมู่บ้านสินทวีวิลล่า ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

นางสาวอรวรรณ คำรักษ์

Miss Orawan Khamrak

ชื่อเล่น อัญ

รหัสนิสิต 5721602902

อีเมล์: AunnyBabythaidam@gmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 30 ม. 1 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/19 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวกนกวรรณ นนทวงค์

Miss Kanokwan Nonthawong

ชื่อเล่น น้อง

รหัสนิสิต 5721607289

อีเมล์: kanokwan13100@gmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 216 ม. 16 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวกมลวรรณ มีจำปา

Miss Kamolwan meejampa

ชื่อเล่น วิว

รหัสนิสิต 5721607297

อีเมล์: view_saylove@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 170 ซอย บางขุนนนท์ 29 เเขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) หอในหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน ตึก 18 ชั้น 3 ห้อง 317

น.ส.กัญชพร กะพัง

นางสาวขวัญฤดี ไชยวาน

Miss Khwanrudee Chaiyawan

ชื่อเล่น ปาร์เป้า

รหัสนิสิต 5721607319

อีเมล์: van.pao@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 1334 หมู่ 3 ต.กำแพง อ.ละงู จ. สตูล 91110

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวชนนิกานต์ คำสินธุ์

Miss Chonnikan Kumsin

ชื่อเล่น นิ้ง

รหัสนิสิต 5721607327

อีเมล์: mooning_shinee@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 598/18 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/23 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวถนอมขวัญ ฉิมพาลี

Miss Thanomkwan chimpalee

ชื่อเล่น พลอย

รหัสนิสิต 5721607343

อีเมล์: Thanomkwan1995@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 28/10 ถ.วิเชียรจำนงค์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวธมกร ทองแพรว

Miss Tommagon Thongpraw

ชื่อเล่น กระจิ๊บ

รหัสนิสิต 5721607351

อีเมล์: Jajeep_n_itimping@msn.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 84/2 หมู่ 19 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวธวัลรัตน์ สิงห์ทอง

Miss Thawanrat Singthong

ชื่อเล่น พีม

รหัสนิสิต 5721607360

อีเมล์: Peam_Successo@outlook.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 226 หมู่ 5 ตำบล สวนกล้วย อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 19/110 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140

นางสาวธิดารัตน์ ป้านพลาย

Miss Thidarat Panplai

ชื่อเล่น อาย

รหัสนิสิต 5721607378

อีเมล์: eyeer2539@gmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 52 ม. 4 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/21 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวนฤมล เดชมาก

Miss Narumol Dechmak

ชื่อเล่น น้ำมนต์

รหัสนิสิต 5721607386

อีเมล์: narumol.2538.n@gmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) เลขที่ 43 หมู่ 4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) ตึก 18 ห้อง 417 เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวปรมาภรณ์ ศรีชัย

Miss Paramaporn Srichai

ชื่อเล่น ป้อน

รหัสนิสิต 5721607394

อีเมล์: watashiwa_pon@hotmail.co.th

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน)

นายพงศกร ปุ้นตันทอง

นางสาวพชรพร ขุนพิทักษ์

Miss Patcharaporn Koonpitak

ชื่อเล่น จา

รหัสนิสิต 5721607416

อีเมล์: Koonpitak-jar@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 42/8 ม. 2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

น.ส.พิมประภา มิมาลา

น.ส.ฟองกุล ผลิเจริญผล

นางสาวมณีกาญจน์ ลิ้มเจริญ

Miss Maneekan Limcharoen

ชื่อเล่น หยก

รหัสนิสิต 5721607459

อีเมล์: b5721607459@kps.ku.ac.th

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 11 ซ.บ้านกล้วย 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) บ้านเลขที่ 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาววิภาษณีย์ ศรีอุทารวงศ์

Miss Wipasanee Sriutarawong

ชื่อเล่น พลอย

รหัสนิสิต 5721607467

อีเมล์: Ecstaticc@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 61 ม. 1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 2/23 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมา

Miss Siriluk Kaewma

ชื่อเล่น ก้อย

รหัสนิสิต 5721607475

อีเมล์: KoyJame4528@gmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) เลขที่ 190 หมู่ 1 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) ตึก 18 ห้อง 417 เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นายสหรัฐ แสนแก้ว

Mr. Saharat sSankeaw

ชื่อเล่น ฟลุ๊ค

รหัสนิสิต 5721607483

อีเมล์: Tanapoom_barbar@hotmail.co.th

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 114/40 หมู่บ้านเพิ่มสุข ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) ตึกชาย 1 ห้อง 321

นางสาวสิริมา ศิริไพฑูรย์

Miss Sirima Siripaitoon

ชื่อเล่น สิ

รหัสนิสิต 5721607505

อีเมล์: tequilarz_sii@hotmail.com

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 62 หมู่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

ที่อยู่ (ขณะเปิดภาคเรียน) 18/2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 01-Aug-2015 9:52 PM