นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 12 รหัสปีการศึกษา 2558นางสาวจริญญา หงษ์เวียงจันทร์

Miss Jarinya Hongwiangchan

ชื่อเล่น ลูกน้ำ

รหัสนิสิต 5821600146

อีเมล์: namza_dk_club@hotmail.com

ภูมิลำเนา 30 หมู่ 1 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม

นางสาวณัฐศุภร แสงสว่าง

Miss Natsuphorn Saengsawang

ชื่อเล่น เอ

รหัสนิสิต 5821600154

อีเมล์: Natsuphorn_saengsawang@hotmail.com

ภูมิลำเนา 7/7 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวศิรภัสสร พงษ์ประเสริฐ

Miss Sirapatsorn Pongprasert

ชื่อเล่น จูน

รหัสนิสิต 5821600171

อีเมล์: -

ภูมิลำเนา 151/2 ซอยบางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวอัญชลี สาวะรักษ์

Miss Unchalee Sawarak

ชื่อเล่น อัน

รหัสนิสิต 5821600189

อีเมล์: ounchalee3438@gmail.com

ภูมิลำเนา 61 ม. 3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวเอมอร มังกรทอง

Miss Em-on Mangkonthong

ชื่อเล่น เมย์

รหัสนิสิต 5821600197

อีเมล์: May_NY@outlook.co.th

ภูมิลำเนา 18/12 ม. 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ที่อยู่ขณะเรียน 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวภัณฑิลา พันธ์ชัยทิพย์

Miss Phantira Phanchaitip

ชื่อเล่น ป๊อปแป๊ป

รหัสนิสิต 5821600774

อีเมล์: Phantiranalux@hotmail.co.th

ภูมิลำเนา 154 หมู่ 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

ที่อยู่ขณะเรียน 2 ม. 6 ต.กำแพงแสง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวปฏิมากร หาระบุตร

Miss Patimakon Haraboot

ชื่อเล่น เฟิร์น

รหัสนิสิต 5821601584

อีเมล์: Fernpatimakon@gmail.com

ภูมิลำเนา 167 ม. 10 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120

ที่อยู่ขณะเรียน หอพักจำปาตึก 31 ห้อง 325 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

นายภิเษก ใจมั่น

Mr. Pisek Jaiman

ชื่อเล่น ตูน

รหัสนิสิต 5821601592

อีเมล์: Pisek_jimon@hotmail.com

ภูมิลำเนา 67/63 หมู่ 1 ซ.จอมทอง 3/3 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ที่อยู่ขณะเรียน หอพักใน ตึก 3 ดาวเรือง ห้อง 212

นางสาวจิราภรณ์ เรียนเวช

Miss Jiraporn Reanwech

ชื่อเล่น หมิว

รหัสนิสิต 5821603021

อีเมล์: mewzaii.me@gmail.com

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 73 หมู่ 4 ตำบล ทางกลาง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13220

ที่อยู่ขณะเรียน บ้านเลขที่ 73 หมู่ 4 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

นางสาวณัฐกมล อยู่คำ

Miss Natkamol Yukham

ชื่อเล่น ครีม

รหัสนิสิต 5821603056

อีเมล์: Creamnatkamol@hotmail.com

ภูมิลำเนา 35 ม. 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ที่อยู่ขณะเรียน 35 ม. 1 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

นางสาวณัฐกฤตา ภูมิพฤฒภณ

Miss Natthakritta Phumphruttaphon

ชื่อเล่น ตุ๊กตา

รหัสนิสิต 5821603064

อีเมล์: natthakritta_tukta@hotmail.com

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 14 หมู่ 3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

ที่อยู่ขณะเรียน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวณัฐติกาญจน์ วิเชียรสรรค์

Miss Nuttikan Wichiensan

ชื่อเล่น มิ้นท์

รหัสนิสิต 5821603081

อีเมล์: mintyt_9389@hotmail.com

ภูมิลำเนา 1856/91 หมู่บ้านเด่นทอง ซ.นารายรักษ์ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวณัฐธิดา มณีพิทักษ์

Miss Nattida Mneepitak

ชื่อเล่น เตย

รหัสนิสิต 5821603099

อีเมล์: tey_39@hotmail.com

ภูมิลำเนา 300/136 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

ที่อยู่ขณะเรียน ตึก 15 ห้อง 309 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวณัฐรุจา ทับทิม

Miss Nattharuja Tabtim

ชื่อเล่น มิ้งค์

รหัสนิสิต 5821603102

อีเมล์: tabtim_hamtaro@hotmail.com

ภูมิลำเนา 11 ซอยบางแค 4 แขวงบางแค เขตบางแค กทม 10160

ที่อยู่ขณะเรียน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140

นายนายณัฐวัตร ภู่พันธ์ศรี

Mr.Natawat Pupunsri

ชื่อเล่น พีเพิล

รหัสนิสิต 5821603111

อีเมล์: natawat-pp@hotmail.com

ภูมิลำเนา 57/18 หมู่ 13 ซอยสวนผัก 29 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170

ที่อยู่ขณะเรียน หอพักในมหาลัย ตึก 25B ห้อง 322

นางสาวทักษพร แว่นถิน

Miss Taksaporn Waenthin

ชื่อเล่น มิ้ง

รหัสนิสิต 5821603137

อีเมล์: Minkyabi1739@outlook.co.th

ภูมิลำเนา 10 ม. 6 ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160

ที่อยู่ขณะเรียน 39/22 บ้านเอื้ออาทร 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 70140

นายนครินทร มาตะโก

Mr. Nakarinthorn Matago

ชื่อเล่น ข้าว

รหัสนิสิต 5821603161

อีเมล์: khaw_ff@hotmail.com

ภูมิลำเนา 34/2 หมู่ 1 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 อ.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73160

นางสาวปนัดดา เพ็ญศรี

Miss Panadda Phensri

ชื่อเล่น ป๊อป

รหัสนิสิต 5821603200

อีเมล์: panadda.pop@gmail.com

ภูมิลำเนา 110 หมู่ 7 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงเเสน จังหวัดนครปฐม

นางสาวรัตนมน เพ็ญพัก

Miss Rattanamon Penpak

ชื่อเล่น เบสท์

รหัสนิสิต 5821603277

อีเมล์: best_buszy@hotmail.com

ภูมิลำเนา 111/347 ซอยลาซาล 32 ถนนสุมวิท 105 บางนา บางนา กทม 10260

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม

นางสาววราพร ยิ่งคุ้ม

Miss Waraporn Yingkoom

ชื่อเล่น มายด์

รหัสนิสิต 5821603285

อีเมล์: mymintz55z@hotmail.com

ภูมิลำเนา 526/1 หมู่ที่ 3 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน หอจำปา 31

นางสาววริศรา เลิศวิมล

Miss Virisara Lestwimon

ชื่อเล่น จ๊ะจ๋า

รหัสนิสิต 5821603293

อีเมล์: Lethergolethergo@hotmail.com

ภูมิลำเนา 79/88 หมู่บ้านหรรษา เขตหนองแขม แขวงหนองค้างพลู กทม

ที่อยู่ขณะเรียน หอ 21 ห้อง 214

นางสาววันวิสา นาคเส็ง

Miss Wanwisa Nakseng

ชื่อเล่น แอมป์

รหัสนิสิต 5821603307

อีเมล์: Nongam_kiku@hotmail.com

ภูมิลำเนา เลขที่ 114 ม. 1 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน เลขที่ 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาววิไลลักษณ์ ขจรวศิน

Miss Wilailuk Kajonwasin

ชื่อเล่น เมย์

รหัสนิสิต 5821603315

อีเมล์: noomaynaluk_@hotmail.com

ภูมิลำเนา 15 ม. 8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวศศิณา บุญกว้าง

Miss Sasina Boonkwang

ชื่อเล่น ออย

รหัสนิสิต 5821603323

อีเมล์: sasina.54321@gmail.com

ภูมิลำเนา หอพัก 31 ห้อง 203 บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ขณะเรียน หอพัก 31 ห้อง 203 บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวศิริรัตน์ บุญคุ้ม

Miss Sirirat Boonkoom

ชื่อเล่น แป้ง

รหัสนิสิต 5821603331

อีเมล์: Goodbell.bpang@gmail.com

ภูมิลำเนา 90 หมู่ 13 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ขณะเรียน ตึกจำปา 31 เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวสภาวิณี นาคบำรุง

Miss Sapawinee Nakbamrung

ชื่อเล่น ครีม

รหัสนิสิต 5821603340

อีเมล์: cream-winee@hotmail.co.th

ภูมิลำเนา 45 ม. 11 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตึก 15 ชั้น 3 ห้อง 309

นายสุประดิษฐ์ เอี่ยมเปี่ยม

Mr. Supradit Eiampiam

ชื่อเล่น เอฟ

รหัสนิสิต 5821603374

อีเมล์: supradit-2537@hotmail.com

ภูมิลำเนา 123 ม. 5 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน หออยู่เจริญดี 2 เลขที่ 98 ม. 2 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวสุภาพร ชุมเชื้อ

Miss Supaporn Chumchua

ชื่อเล่น มุก

รหัสนิสิต 5821603382

อีเมล์: Supaporn.12134@gmail.com

ภูมิลำเนา 240 ม. 2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ที่อยู่ขณะเรียน ตึกจำปา 31 ห้อง 202 บ้านเลขที่ 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวสโรชา ชมใจ

Miss Sarocha Chomjai

ชื่อเล่น สุ

รหัสนิสิต 5821603391

อีเมล์: srocha_narak@hotmail.com

ภูมิลำเนา 33 ม. 10 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ที่อยู่ขณะเรียน 2/20 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวอมรรัตน์ นินอ่อน

Miss Amornrat Ninon

ชื่อเล่น เบ็นซ์

รหัสนิสิต 5821603412

อีเมล์: amornratninon@hotmail.com

ภูมิลำเนา 17 หมู่ 4 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

ที่อยู่ขณะเรียน 17 หมู่ 4 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

นางสาวเก็จมณี ตรีพาทย์

Miss Getmanee Treepat

ชื่อเล่น เดียร์

รหัสนิสิต 5821603439

อีเมล์: nadear40@hotmail.com

ภูมิลำเนา 49/8 ม. 2 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

ที่อยู่ขณะเรียน -

นางสาวเกศินี คิอินธิ

Miss Kesinee Khiinthi

ชื่อเล่น ไทร

รหัสนิสิต 5821603447

อีเมล์: Sai_kesinee_new@hotmail.com

ภูมิลำเนา 37/7 ม. 5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ขณะเรียน 2/20 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวกัลยารัตน์ อนุแก่นทราย

Miss Kanyarat Anugansai

ชื่อเล่น มิ๋ว

รหัสนิสิต 5821608244

อีเมล์: Supapan87167@gmail.com

ภูมิลำเนา 204/1 หมู่ 1 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

ที่อยู่ขณะเรียน 456 หมู่ 2 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวขวัญฤดี ทองสุก

Miss Kwanrudee Thongsuk

ชื่อเล่น ขวัญ

รหัสนิสิต 5821608252

อีเมล์: kwan.apple@icloud.com

ภูมิลำเนา 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวณัฐนรี อุดมสุข

Miss Natnaree Udomsuk

ชื่อเล่น พิม

รหัสนิสิต 5821608279

อีเมล์: Piz_pagica_fkz@hotmail.com

ภูมิลำเนา 242 หมู่ 6 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 5100

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ต.มาลัยแมน อ.มาลัยแมน จ.นครปฐม

นางสาวทศวรรณ จำเล

Miss Thodsawan Chamle

ชื่อเล่น เก๋

รหัสนิสิต 5821608287

อีเมล์: tendayka@gmail.com

ภูมิลำเนา 282 หมู่ 4 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวธนัชชา ศรสุนทร

Miss Thanutcha

ชื่อเล่น ฟาง

รหัสนิสิต 5821608295

อีเมล์: Thanutchaa@hotmail.com

ภูมิลำเนา 75 ม. 9 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ที่อยู่ขณะเรียน 75 ม. 9 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120

นางสาวนัฐธิญา ฤทธิ์สิงห์

Miss Natthiya Ritsing

ชื่อเล่น แนท

รหัสนิสิต 5821608317

อีเมล์: natkab-ty@hotmail.co.th

ภูมิลำเนา 211/1 ม. 3 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบังแดง จ.ชัยภูมิ 36210

ที่อยู่ขณะเรียน 2 ม. 6 ต.กำแพงแสง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวปฐมพร ศรีสุวัจรีย์

Miss Pathomporn Sresuwadjarey

ชื่อเล่น แตงกวา

รหัสนิสิต 5821608325

อีเมล์: tangkwa_at777@hotmail.com

ภูมิลำเนา กรุงเทพ

ที่อยู่ขณะเรียน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

นางสาวสุดารัตน์ พลไทร

Miss Sudarat Pholsai

ชื่อเล่น เมย์

รหัสนิสิต 5821608350

อีเมล์: special-girl34@hotmail.com

ภูมิลำเนา 181 หมู่ 3 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่ขณะเรียน 2 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม

นางสาวสุปรียา เฉื่อยฉ่ำ

Miss Supreeya Chuaycham

ชื่อเล่น แบม

รหัสนิสิต 5821608368

อีเมล์: bambkiescc@gmail.com

ภูมิลำเนา 57/26 ม. 5 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ที่อยู่ขณะเรียน 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นางสาวเกวลิน ณ รังสิทธิ์

Miss Kewalin Narangsit

ชื่อเล่น หมิว

รหัสนิสิต 5821608384

อีเมล์: lovekangmin11@hotmail.com

ภูมิลำเนา 71/20 ซอยเพชรเกษม 46/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ 10160

ที่อยู่ขณะเรียน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 09-Aug-2018 1:12 PM