นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 13 รหัสปีการศึกษา 2559


 


นางสาวจีรนันท์ ขวัญทอง

Miss Jeeranun Kwanthong

รหัสนิสิต 5921600245

ชื่อเล่น นันท์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอสิริภัทร์ ห้อง 4304

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 15 หมู่ 6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000

นางสาวชนารัญช์ สาริกภูติ

Miss Chanaran Sarikaphuti

รหัสนิสิต 5921600253

ชื่อเล่น เปรม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 17 ห้อง 101 บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 48 หมู่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

นางสาวชิตาพร โต๊ะทอง

Miss Chitaporn Tohthong

รหัสนิสิต 5921600261

ชื่อเล่น ออม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/20 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 52/15 หมู่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวธัญญ์ธิดี เจริญธนภัสร์

Miss Thuntidee Charoenthanaphat

รหัสนิสิต 5921600270

ชื่อเล่น แฟ้ม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 25/3 หมู่ 19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

นางสาวธิติยา บัวสี

Miss Thitiya Buasee

รหัสนิสิต 5921600288

ชื่อเล่น นุ่น

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/22 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 165/1 ม. 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

นายนบดนัย หมั่นพลศรี

Mr. Nobdanai Monponsri

รหัสนิสิต 5921600300

ชื่อเล่น เป้

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/8 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 99/54 ม. 3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นางสาวนริสรา เบี้ยวทุ่งน้อย

Miss Narissara Beawthungnoi

รหัสนิสิต 5921600318

ชื่อเล่น สา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/29 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 32/3 ม. 3 ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

นางสาวพัชรนรินทร์ รักษาธรรมปัถย์

Miss Patcharanarin Raksathammapatj

รหัสนิสิต 5921600326

ชื่อเล่น เฌอแตม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) บ้านเลขที่ 2/31 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 111/211 ม. ps villa ซ. 11 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 5/1 เขต/แขวงหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

นางสาวภานุมาศ จินดาวงศ์

Miss Panumas Jindawong

รหัสนิสิต 5921600342

ชื่อเล่น แพรว

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1038

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/29 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 73/1 ม. 4 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

นายรัญชน์ กิจค้างพลู

Mr. Runchn kitcangplu

รหัสนิสิต 5921600351

ชื่อเล่น รัน

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) พอที่ 7 ห้ิอง 213

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 63/3 ซอยกรุงเทพนนท์ 3 ต.บางเขน อ.เมือง ถ.กรุงเทพนนท์ จ.นนทบุรี 11000

นางสาววราภรณ์ ยิ้มศิริ

Miss Waraporn Yimsiri

รหัสนิสิต 5921600369

ชื่อเล่น โฟม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 หมู่่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 127 หมู่ 6 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นางสาววิภาวี ประคองกลาง

Miss Vipavee Prakongklang

รหัสนิสิต 5921600377

ชื่อเล่น แพรว

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/22 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 99/58 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 18 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

นายวีรภัทร ตั้งอยู่ดี

รหัสนิสิต 5921600385

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

นางสาวอพัตรา สิงห์สุข

Miss Aphattra Singsuk

รหัสนิสิต 5921600393

ชื่อเล่น สไปร์ท

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 129 ม. 9 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 57 ม. 3 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

นางสาวกุลปริยา เดชพล

Miss Kulpreeya Dechphol

รหัสนิสิต 5921602892

ชื่อเล่น ผักกาด

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 หมู่ 6 ตำบล กำเเพงเเสน อำเภอ กำแพงเเสน จังหวัด นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 36/116 หมู่บ้าน คุณาลัย เเขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

นางสาวจิรญา พันธุ์ชัย

Miss Jiraya Panchai

รหัสนิสิต 5921602906

ชื่อเล่น ปูเป้

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ห้อง 218 ตึก 21 บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 700/21 หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

นางสาวจุฬาลักษณ์ ให้นุช

Miss Julaluk Hainuch

รหัสนิสิต 5921602914

ชื่อเล่น หลิน

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 30 ห้อง 406

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 25 ม. 9 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

นางสาวชนกนันต์ จันดี

Miss Chanoknan Jandee

รหัสนิสิต 5921602922

ชื่อเล่น ป๊อป

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 102/1 ถ.สวนคะไคร้ ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) นครปฐม

นางสาวชลธิชา พวงมาลี

Miss Chonthicha Phuangmali

รหัสนิสิต 5921602931

ชื่อเล่น ทราย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) เลขที่ 2/21 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 59 หมู่ 1 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

นายทรงวุฒิ อ่อนสมทรง

Mr. Songwut Aunsomsong

รหัสนิสิต 5921602965

ชื่อเล่น พีท

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/5 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 39/51 หมู่ 18 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

นางสาวธัญญา บำราศทุกข์

Miss Tanya Bamrattuk

รหัสนิสิต 5921602981

ชื่อเล่น ฝ้าย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1104

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ชมภูพงศ์ อพ้าทเม้นท์ 129 ม. 9 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 13 ซ.เจริญนคร 46 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 10600

นางสาวธัญญา รื่นอุรา

Miss Thanya Reunura

รหัสนิสิต 5921602990

ชื่อเล่น เนย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 25 ซ.บางกระดี่ 30 เเขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ถนน พระราม 2 กรุงเทพมหานคร

นางสาวนวพร ฤทธินานนท์

Miss Nawapohn Ritthinanon

รหัสนิสิต 5921603007

ชื่อเล่น โฟม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 149 ม. 5 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

นางสาวนัทธมน จุมพรม

Miss nattamon jumporm

รหัสนิสิต 5921603015

ชื่อเล่น ฟ้า

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 445 ม. 8 ต.อู่ทองอ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 445 ม. 8 ต.อู่ทองอ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี

นางสาวบุปผชาติ ทองแท่งใหญ่

Miss Bubpachat Tongtangyai

รหัสนิสิต 5921603023

ชื่อเล่น จอย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 18/2 หมู่ 4 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 18/2 หมู่ 4 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

นางสาวประภาศิริ ศุภรเมธี

Miss prapasiri. supornmethi

รหัสนิสิต 5921603031

ชื่อเล่น บี

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) บ้านเลขที่ 2/15. ห้อง 413

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 5/234. หมู่ 16 ซอย ฝ. 8 ถ.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

นางสาวปรีดาภรณ์ หล้าอ่อน

Miss Preedaporn Hlaon

รหัสนิสิต 5921603040

ชื่อเล่น พร

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/29 ม. 6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 12 ม. 1 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมเเก้ว จ.ปทุมธานี

นางสาวพิมพร พลายจันทร์

Miss Pimporn Plaichan

รหัสนิสิต 5921603058

ชื่อเล่น อุ้ย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1098

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/18 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 42 ซ.เอกชัย 119 ถนนเอกชัย เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150

นางสาวพิมพ์กฤษณา ชาติดี

Miss Pimkitsana Chatdee

รหัสนิสิต 5921603066

ชื่อเล่น จ๋า

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/27 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 48/2 ม. 4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

นายพีระศิลป์ โจไพศาล

Mr. Peerasin Jopaisan

รหัสนิสิต 5921603074

ชื่อเล่น พี

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอ 26 ห้อง 416

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 81/981 ถนนประชาอุทิศ 79 เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กทม. 10140

นางสาวภัทรวดี ทองเก่งกล้า

Miss Pattarawadee Thongkengklar

รหัสนิสิต 5921603082

ชื่อเล่น นิ้ม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 27/424 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 63 ม. 5 ต.อ่าทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

นางสาวศรีสุดา แดงมา

Miss Srisuda Daengma

รหัสนิสิต 5921603104

ชื่อเล่น อิ๋ว

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/17 ม. 6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 27 ม. 5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

นางสาวศิริญญา แซ่หุ่น

Miss sirinya saehoon

รหัสนิสิต 5921603112

ชื่อเล่น โบว์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1082

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 480/1 ม. 8 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 480/1 ม. 8 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

นางสาวศิริพร ทองแพง

Miss Siriporn Thongpang

รหัสนิสิต 5921603121

ชื่อเล่น สาว

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/20 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 134 ม. 18 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นายศิริโรจน์ ประทุมมัง

Mr. Sirirod Phathummung

รหัสนิสิต 5921603139

ชื่อเล่น ปีเตอร์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 38/1 หมู่ 1 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

นางสาวสิรินยา ศิริมหาวรรณ

Miss SIRINYA SIRIMAHAWAN

รหัสนิสิต 5921603147

ชื่อเล่น ซิน

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/15 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 3/3 ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

นางสาวสิริรัตน์ บัวจีน

Miss Sirirat Buajin

รหัสนิสิต 5921603155

ชื่อเล่น สิ

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ห้อง 216 บ้านเลขที่ 2/24 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 62 หมู่ 1 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นางสาวสุชาดา บุญเปลี่ยน

Miss Suchada Bunplian

รหัสนิสิต 5921603163

ชื่อเล่น มิ้ว

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1079

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/21 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 27 ม. 3 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210

นางสาวอารียา ทัสน์ศรี

Miss areeya thussri

รหัสนิสิต 5921603171

ชื่อเล่น อาย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอจำปา ตึก 31 ห้อง 412

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 137/3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวอินทิรา อินมัน

Miss Intira Inman

รหัสนิสิต 5921603180

ชื่อเล่น เนย

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 22 ห้อง 418 2/22 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 16/5 ม. 9 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

นางสาวเพ็ญนภา พุทสอน

Miss Pennapa Putson

รหัสนิสิต 5921603198

ชื่อเล่น เกรพ

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/15 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 50/1 หมู่ 1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวนิรชา ไพรหก

Miss Niracha Praihok

รหัสนิสิต 5921608335

ชื่อเล่น จ๋อม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 14 ตรีชวา ชั้น 3 ห้อง 315

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 138 ม. 1 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

นางสาวลักษมณ ภิรมย์เบี้ยว

Miss luksamn pirombeaw

รหัสนิสิต 5921608343

ชื่อเล่น หนูนา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1032

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/30 หมู่ 6 กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 148 หมู่ 5 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 24-Aug-2016 1:47 PM