นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 14 รหัสปีการศึกษา 2560นางสาวฐานฤดี เชษฐ์ทิวัตถ์
Miss Thanrudee Chttihwat
รหัสนิสิต 6021600193
ชื่อเล่น มะเหมี่ยว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล maiw.4287@gmail.com

นางสาวสุพัตรา กุลนะที
Miss Suphattra Klunatee
รหัสนิสิต 6021600215
ชื่อเล่น นุ่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล 15370@banhan3.ac.th

นางสาวกาญจนา ศักดิ์ประเสริฐพร
Miss Kanjana Sakprasertporn
รหัสนิสิต 6021600606
ชื่อเล่น หยก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล 602kanyok@gmail.com

นายเกียรติขจร เอ่งฉ้วน
Mr. Kiedkhajorn Angchuan
รหัสนิสิต 6021600614
ชื่อเล่น นัท
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล kiedkhajorn11@hotmail.com

นางสาวจริยา ชาญเวชศาสตร์

รหัสนิสิต 6021600631
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล

นางสาวชัชฎาภรณ์ ครองพุ่มวิจิตร
Miss Chatchadaporn Krongpumwijit
รหัสนิสิต 6021600665
ชื่อเล่น เอิร์น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล 29259@saard.ac.th

นางสาวชุติมา กลางนุรักษ์
Miss Chutima Klangnurak
รหัสนิสิต 6021600673
ชื่อเล่น มิ้นท์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล mintalohaha@hotmail.com

นางสาวธนิษฐา บัวก่ำ
Miss Thanittha Buakam
รหัสนิสิต 6021600703
ชื่อเล่น ปิ่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล buakam001@gmail.com

นางสาวนภัสสร มีถาวร
Miss Napatsorn
รหัสนิสิต 6021600720
ชื่อเล่น นิ้ง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล ningning12693@gmail.com

นางสาวนันทวรรณ เจริญทรัพย์
Miss Nantawan Jareansab
รหัสนิสิต 6021600738
ชื่อเล่น แนน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล nantawan.jareansab@gmail.com

นางสาวนัสรินทร์ ชาญประเสริฐ
Miss Natsarin Chanprasert
รหัสนิสิต 6021600746
ชื่อเล่น แอล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล Natsarin42@gmail.com

นางสาวประกายพิชญ์ พันธรักษ์
Miss Prakaipich Pantarak
รหัสนิสิต 6021600754
ชื่อเล่น ป่าฝน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล kiwlom153@gmail.com

นางสาวศิริญากร แสงเนียม

รหัสนิสิต 6021600762
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล

นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เถื่อน

รหัสนิสิต 6021600771
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล

นางสาวสุวนันท์ อยู่ในวงษ์
Miss Suwanan Yoonaiwong
รหัสนิสิต 6021600797
ชื่อเล่น จอย
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล teawwilia4@gmail.com

นางสาวสุวรรณนีย์ เขียวเม่น
Miss Suwannee Kiewmen
รหัสนิสิต 6021600801
ชื่อเล่น วาร์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล 12339suwannee@gmail.com

นางสาวเสาวนีย์ ทองแป้น
Miss Saowanee Tongpan
รหัสนิสิต 6021600819
ชื่อเล่น ไอซ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล saowanee144@gmail.com

นางสาวกัญญาวีร์ ราชมณี
Miss Kanyawee Ratmanee
รหัสนิสิต 6021601505
ชื่อเล่น เปรมี่
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล pppreamy@gmail.com

นางสาววรางคณา มะลิพุ่ม
รหัสนิสิต 6021601530
ชื่อเล่น เปรมี่
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล

นางสาวญาณภร อันทะเกตุ
Miss Yanapon Anthakat
รหัสนิสิต 6021601912
ชื่อเล่น กอเฟิร์น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล lantian26473@hotmail.com

นางสาวพนิตษา บุญเอี่ยม
Miss Phanitsa Boonaiam
รหัสนิสิต 6021601921
ชื่อเล่น นิ้ง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล panidsa2542@gmail.com

นางสาวกัญญารัตน์ ขวัญทอง
Miss Kanyarat Kwanthong
รหัสนิสิต 6021603761
ชื่อเล่น กัญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล dc.kun_love_you@hotmail.com

นางสาวกัลยารัตน์ โพกะโทก
Miss Kanyarat Phokathok
รหัสนิสิต 6021603770
ชื่อเล่น อ๋อม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล kanyarat254195@gmail.com

นางสาวจุฑามณี กุลโนนแดง
Miss Jutamanee Kulnondang
รหัสนิสิต 6021603796
ชื่อเล่น โย
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล katsuni_@hotmail.com

นางสาวฐิติยา พิรอด
Miss Thitiya Pirod
รหัสนิสิต 6021603818
ชื่อเล่น มุก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล Thitiya.pirod.mook@gmail.com

นางสาวณวรา จงเกษกรณ์
Miss Nawara Jongketkorn
รหัสนิสิต 6021603834
ชื่อเล่น มายด์มี่
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล mind_sj@hotmail.com

นางสาวณัฐชยา ท่าผา
Miss Nutchaya Thapha
รหัสนิสิต 6021603842
ชื่อเล่น น้ำหวาน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล Nutchaya.thapha@gmail.com

นางสาวณัฐมล กระแสแสน
Miss Natthamon Krasaesaen
รหัสนิสิต 6021603869
ชื่อเล่น ณัฐ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล Nattamon.k257@Gmail.com

นางสาวณิชกานต์ สายะนันท์
Miss Nichakan Sayanan
รหัสนิสิต 6021603877
ชื่อเล่น มิ้งค์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล taeyeonmink@gmail.com

นายถิรวุฒิ เปี่ยมสมบูรณ์

รหัสนิสิต 6021603885
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล

นางสาวนันทา เพชร์มณี
Miss Nantha petmanee
รหัสนิสิต 6021603907
ชื่อเล่น เกด
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล gate.nantha@gmail.com

นางสาวนิยวรรณ ขอพึ่ง
Miss Niyawan khorpueng
รหัสนิสิต 6021603923
ชื่อเล่น กุ๊กกิ๊ก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล Kookkik569@hotmail.com

นางสาวปุซิยา บาเหม
Miss Pusiya Bahem
รหัสนิสิต 6021603958
ชื่อเล่น ปุ๊
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล pusiya17016@gmail.com

นางสาวพิชชาภา ปุ่นเอื้อง
Miss Pitchapa Pounoung
รหัสนิสิต 6021603966
ชื่อเล่น ปริ้น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล yingpm@hotmail.com

นางสาวรุจิรา ไหมสมสู
Miss Rujira Maisomsoo
รหัสนิสิต 6021603974
ชื่อเล่น จักจั่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล Lol.wk@hotmail.com

นางสาวลลิตา ชุริวัน
Miss Lalita Churiwan
รหัสนิสิต 6021603982
ชื่อเล่น อีฟ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล lalita556311@gmail.com

นางสาวสุภัทรตา จันทร์สุวรรณ์
Miss Supatta Chansuwan
รหัสนิสิต 6021604008
ชื่อเล่น แป้ง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล sapatta_c@hotmail.com

นางสาวอภิญญา ศุกลพาณิช
Miss Apinya Sukolpanich
รหัสนิสิต 6021604016
ชื่อเล่น โบกี้
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล Bokiebk369@gmail.com

นางสาวเบญจรัตน์ เชื้อชูชาติ
Miss Benjarat chauchoochat
รหัสนิสิต 6021604032
ชื่อเล่น เบนซ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล Benz23009@gmail.com

นางสาวโชษิตา เทพารักษ์

รหัสนิสิต 6021600665
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล

นายกฤศนรัตน์ พงษ์ดา
Mr. Gitsanarat pongda
รหัสนิสิต 6021611225
ชื่อเล่น เจ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล Gitsanarat@gmail.com


ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 08-Sep-2020 1:54 PM