นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รุ่นที่ 14 รหัสปีการศึกษา 2560นางสาวฐานฤดี เชษฐ์ทิวัตถ์
Miss Thanrudee Chttihwat
รหัสนิสิต 6021600193
ชื่อเล่น มะเหมี่ยว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล maiw.4287@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/17 ม. 6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 63 ม. 2 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวสุพัตรา กุลนะที
Miss Suphattra Klunatee
รหัสนิสิต 6021600215
ชื่อเล่น นุ่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล 15370@banhan3.ac.th
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) บ้านเลขที่ 2/29 หมู่ 6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำแพงเเสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 10 หมู่ 2 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นางสาวกาญจนา ศักดิ์ประเสริฐพร
Miss Kanjana Sakprasertporn
รหัสนิสิต 6021600606
ชื่อเล่น หยก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล 602kanyok@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/21 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 70 หมู่ 10 ต.หนองสองห้องอ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นายเกียรติขจร เอ่งฉ้วน
Mr. Kiedkhajorn Angchuan
รหัสนิสิต 6021600614
ชื่อเล่น นัท
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1030
อีเมล kiedkhajorn11@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอพัก the star ห้อง 601
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

นางสาวจริยา ชาญเวชศาสตร์

รหัสนิสิต 6021600631
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นางสาวชัชฎาภรณ์ ครองพุ่มวิจิตร
Miss Chatchadaporn Krongpumwijit
รหัสนิสิต 6021600665
ชื่อเล่น เอิร์น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล 29259@saard.ac.th
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/20 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 12 ม. 7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

นางสาวชุติมา กลางนุรักษ์
Miss Chutima Klangnurak
รหัสนิสิต 6021600673
ชื่อเล่น มิ้นท์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล mintalohaha@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ลีลาเพลส ชั้น 6 ห้อง 611
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 10/2 ม. 5 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

นางสาวณัฐณิชา วราสินธุ์
Miss Nutnicha Warasin
รหัสนิสิต 6021600681
ชื่อเล่น แพร
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1040
อีเมล pearpear.224@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ชมพูพงศ์ อพาร์ตเมนต์ ห้อง b807 129 ม. 9 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 33 ม. 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

นางสาวณัฐติกานต์ ขวัญแก้ว

รหัสนิสิต 6021600690
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นางสาวธนิษฐา บัวก่ำ
Miss Thanittha Buakam
รหัสนิสิต 6021600703
ชื่อเล่น ปิ่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล buakam001@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอตึกตันหยง ตึก 17/414
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 91 ม. 2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

นางสาวธัญญาพร ชนะพันธุ์

รหัสนิสิต 6021600711
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นางสาวนภัสสร มีถาวร
Miss Napatsorn
รหัสนิสิต 6021600720
ชื่อเล่น นิ้ง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล ningning12693@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 ม. 6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำเเพงเเสน จ. นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 87/168 ม. 1 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

นางสาวนันทวรรณ เจริญทรัพย์
Miss Nantawan Jareansab
รหัสนิสิต 6021600738
ชื่อเล่น แนน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล nantawan.jareansab@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอพักบ้านแก้วเรือนขวัญ B 315
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 586 ม. 2 ต.บางโปรง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

นางสาวนัสรินทร์ ชาญประเสริฐ
Miss Natsarin Chanprasert
รหัสนิสิต 6021600746
ชื่อเล่น แอล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1059
อีเมล Natsarin42@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/30 ม. 6 ต.กำเเพงเเสน อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)นางสาวนัสรินทร์ ชาญประเสริฐ 171/11 ม. 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

นางสาวประกายพิชญ์ พันธรักษ์
Miss Prakaipich Pantarak
รหัสนิสิต 6021600754
ชื่อเล่น ป่าฝน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล kiwlom153@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/21 ( ห้อง 208) หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 26/10 ซ.เทศบาล 18 หมู่ 5 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

นางสาวศิริญากร แสงเนียม

รหัสนิสิต 6021600762
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เถื่อน

รหัสนิสิต 6021600771
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นางสาวสุวนันท์ อยู่ในวงษ์
Miss Suwanan Yoonaiwong
รหัสนิสิต 6021600797
ชื่อเล่น จอย
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล teawwilia4@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) บ้านเลขที่ 2/29 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 11 หมู่ 2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

นางสาวสุวรรณนีย์ เขียวเม่น
Miss Suwannee Kiewmen
รหัสนิสิต 6021600801
ชื่อเล่น วาร์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1065
อีเมล 12339suwannee@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ห้อง 127 ตึก 30 บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 8 ม. 1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

นางสาวเสาวนีย์ ทองแป้น
Miss Saowanee Tongpan
รหัสนิสิต 6021600819
ชื่อเล่น ไอซ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล saowanee144@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/17 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 4/30 ถ.หน้าค่าย ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

นางสาวกัญญาวีร์ ราชมณี
Miss Kanyawee Ratmanee
รหัสนิสิต 6021601505
ชื่อเล่น เปรมี่
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1105
อีเมล pppreamy@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) ราชบุรี

นางสาวญาณภร อันทะเกตุ
Miss Yanapon Anthakat
รหัสนิสิต 6021601912
ชื่อเล่น กอเฟิร์น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล lantian26473@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 63 ซอยพระราม 2 23 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 59 บ้านดอนหัน หมู่ 8 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

นางสาวพนิตษา บุญเอี่ยม
Miss Phanitsa Boonaiam
รหัสนิสิต 6021601921
ชื่อเล่น นิ้ง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล panidsa2542@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/21 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 138/3 ม. 6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นางสาวกัญญารัตน์ ขวัญทอง
Miss Kanyarat Kwanthong
รหัสนิสิต 6021603761
ชื่อเล่น กัญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล dc.kun_love_you@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอพักสิริภัสร์
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 15 หมู่ 6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000

นางสาวกัลยารัตน์ โพกะโทก
Miss Kanyarat Phokathok
รหัสนิสิต 6021603770
ชื่อเล่น อ๋อม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108

อีเมล kanyarat254195@gmail.com

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/20 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 8 ซอยศาลธนบุรี 17 เเยก 24 เเขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

นางสาวจิรัณดา วิบูลย์สมเกียรติ
Miss Jirunda Wiboolsomkait
รหัสนิสิต 6021603788
ชื่อเล่น เอิร์น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1108
อีเมล earn_2540@outlook.co.th
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 39 ม. 6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

นางสาวจุฑามณี กุลโนนแดง
Miss Jutamanee Kulnondang
รหัสนิสิต 6021603796
ชื่อเล่น โย
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล katsuni_@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/20 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 111/3 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180

นางสาวช่อพกา มณีอินทร์

รหัสนิสิต 6021603800
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นางสาวฐิติยา พิรอด
Miss Thitiya Pirod
รหัสนิสิต 6021603818
ชื่อเล่น มุก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล Thitiya.pirod.mook@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 18 ห้อง 207 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 173/1 หมู่ 13 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

นายณดล อุตสาหผลิน
รหัสนิสิต 6021600665
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นางสาวณวรา จงเกษกรณ์
Miss Nawara Jongketkorn
รหัสนิสิต 6021603834
ชื่อเล่น มายด์มี่
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล mind_sj@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ห้อง 102 หอเอกชนตึก 29
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 13/1 ม. 2 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

นางสาวณัฐชยา ท่าผา
Miss Nutchaya Thapha
รหัสนิสิต 6021603842
ชื่อเล่น น้ำหวาน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1120
อีเมล Nutchaya.thapha@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 127/2 ม. 8 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

นายณัฐภัทร เจริญสุวรรณ
Mr. Nattapat Charoensuwan
รหัสนิสิต 6021603851
ชื่อเล่น ณัฐ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล assumnatc@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/25 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 75 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นางสาวณัฐมล กระแสแสน
Miss Natthamon Krasaesaen
รหัสนิสิต 6021603869
ชื่อเล่น ณัฐ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล Nattamon.k257@Gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 18 ห้อง 216
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 89/10 ซอยราชพฤกษ์ 8 แขวงลางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

นางสาวณิชกานต์ สายะนันท์
Miss Nichakan Sayanan
รหัสนิสิต 6021603877
ชื่อเล่น มิ้งค์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล taeyeonmink@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) เลขที่ 2/125 หมู่ 6 ต. กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 492/6 ซอย วังหลัง 6( นพมาศ) เขต บางกอกน้อย แขวง ศิริราช กรุงเทพฯ 10700

นายถิรวุฒิ เปี่ยมสมบูรณ์

รหัสนิสิต 6021603885
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นายธีรชาติ มหาอุต
Mr. Teerachat mhaaut
รหัสนิสิต 6021603893
ชื่อเล่น เบ้นซ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล bensza@outlook.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/220 หมู่ 6 ต.กำแพงเเสนอ.กำเเพงเเสนจ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 51/6 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นางสาวนันทา เพชร์มณี
Miss Nantha petmanee
รหัสนิสิต 6021603907
ชื่อเล่น เกด
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1121
อีเมล gate.nantha@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หออยู่สบาย
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 36 ถ.บางกะพ้อม อ.อัมพวา ต.อัมพวา จ.สมุทสงคราม 75110

นางสาวนิชดา จำปาหล่อ
Miss Nidchada chumpalhor
รหัสนิสิต 6021603915
ชื่อเล่น แจง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล Jjang@windowslive.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 หมู 6 ตำบล.กำแพงแสน อำเภอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 32/3 หมู่ 7 ตำบล.บางม่วง อำเภอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

นางสาวนิยวรรณ ขอพึ่ง
Miss Niyawan khorpueng
รหัสนิสิต 6021603923
ชื่อเล่น กุ๊กกิ๊ก
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล Kookkik569@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 30/226 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 131 ม. 4 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

นายบุญฤทธิ์ มีจันทร์
Mr. Boonyalit meejun
รหัสนิสิต 6021603931
ชื่อเล่น ไจแอนท์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล Jiamza05@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 25/120 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 26 หมู่ 8 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

นางสาวปุซิยา บาเหม
Miss Pusiya Bahem
รหัสนิสิต 6021603958
ชื่อเล่น ปุ๊
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล pusiya17016@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/19 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 8 ม. 2 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

นางสาวพิชชาภา ปุ่นเอื้อง
Miss Pitchapa Pounoung
รหัสนิสิต 6021603966
ชื่อเล่น ปริ้น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1248
อีเมล yingpm@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) นางสาวพิชชาภา ปุ่นเอื้อง 17/204 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 202/24 หมู่บ้านสวัสดิการณ์ทหาร ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

นางสาวรุจิรา ไหมสมสู
Miss Rujira Maisomsoo
รหัสนิสิต 6021603974
ชื่อเล่น จักจั่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล Lol.wk@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 21 ห้อง 307
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) จ.สุพรรณบุรี

นางสาวลลิตา ชุริวัน
Miss Lalita Churiwan
รหัสนิสิต 6021603982
ชื่อเล่น อีฟ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล lalita556311@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ตึก 17 ห้อง 321
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 181/32 ม. 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110

นางสาววรรณภา โพธิ์แดง
Miss Wannapa Phodang
รหัสนิสิต 6021603991
ชื่อเล่น หลิว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล Wannapa2609@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/30 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 7/3 ม. 6 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

นางสาวสุภัทรตา จันทร์สุวรรณ์
Miss Supatta Chansuwan
รหัสนิสิต 6021604008
ชื่อเล่น แป้ง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล sapatta_c@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/16 หมู่ที่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 44 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นางสาวอภิญญา ศุกลพาณิช
Miss Apinya Sukolpanich
รหัสนิสิต 6021604016
ชื่อเล่น โบกี้
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล Bokiebk369@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) หอพัก บ้านแก้วเรือนขวัญ ตึก A ห้อง 212
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) บ้านเลขที่ 4 ซ.เพชรเกษม 46 แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

นางสาวอัจฉรา ประยูรคง
Miss Atchara Prayoonkong
รหัสนิสิต 6021604024
ชื่อเล่น ไอซ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1255
อีเมล achriice1342@hotmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/30 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 49 ม. 4 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวเบญจรัตน์ เชื้อชูชาติ
Miss Benjarat chauchoochat
รหัสนิสิต 6021604032
ชื่อเล่น เบนซ์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล Benz23009@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/31 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 56 ม. 1 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

นางสาวโชษิตา เทพารักษ์

รหัสนิสิต 6021600665
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

นายกฤศนรัตน์ พงษ์ดา
Mr. Gitsanarat pongda
รหัสนิสิต 6021611225
ชื่อเล่น เจ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล Gitsanarat@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 105 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 8 ม. 7 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นางสาวภาณุมาศ ก๋งชิน
Miss Panumas Kongchin
รหัสนิสิต 6021611233
ชื่อเล่น เอิน
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล Earn.panumas@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) ออลไลฟ์ อพาร์ทเมนท์ 188 หมู่ 12 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 135 หมู่ 3 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

นางสาวมณีวรรณ ติณวัฒนานนท์
Miss Maneewan Tinwattananon
รหัสนิสิต 6021611241
ชื่อเล่น จิจอย
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล Jijoymanasaki@gmail.com
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน) 2/30 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา) 66/1 หมู่ 2 เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

นายสิปปกร บัวสาคร
รหัสนิสิต 6021611250
ชื่อเล่น
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา Q1259
อีเมล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ขณะเรียน)
ที่อยู่ (ภูมิลำเนา)

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 07-Aug-2017 3:52 PM